100 de romani pe care ar trebui sa-i urmaresti pe Facebook

Sunt câțiva oameni ale căror pro­fil de Face­book obiș­nu­iesc să-l veri­fic zil­nic. De obi­cei găsesc acolo con­ți­nut inte­re­sant: sunt oameni pasio­nați de dezvol­tare per­so­nală, moti­va­țio­nal, blo­gging, social media, paren­ting sau subiecte asemănătoare.

În multe cazuri, ast­fel de per­soane sunt impli­cate în pro­iecte inte­re­sante, par­ti­cipă la eve­ni­mente faine de care aflu poate de la ei pen­tru prima oară. Face­book este ca o enci­clo­pe­die imensă, unde poți găsi orice infor­ma­ție și orice tip de om.

La ce oameni esti abonat pe Facebook?

La ce oameni esti abo­nat pe Facebook?

După lista cu pagi­nile de Face­book de dezvol­tare per­so­nală, am făcut o listă cu româ­nii la care putem găsi ches­tii inte­re­sante pe pro­fi­lul lor de Facebook.

Răs­fo­iește lista de mai jos și vezi cine te-ar putea inte­resa sau de la cine ai putea găsi lucruri ce te pasio­nează? Cine ți-ar putea servi drept model?

Apoi poți să dai sub­scribe la pro­fi­lul celor care îți plac (ar tre­bui să fie un buton undeva sus în dreapta).

Ordi­nea este alea­toare, cu excep­ția pri­me­lor pozi­ții ale căror pro­fi­luri obiș­nu­iesc să le veri­fic des­tul de des. Ord­nea lis­tei este una aleatoare. 

Am creat și o listă de inte­rese pe Face­book cu toate aceste 100 de per­soane. Dacă vrei poți urmări lista aici, ast­fel vei avea acolo pos­tă­rile de Face­book ale tutu­ror celor din lista de mai jos (mergi pe link și undeva sus în dreapta dai pe Subscribe).

Așa­dar ta-daaaaam:

100 de oameni pe care să-i urmă­rești pe Facebook

 1. Bogdan Comă­ne­scu (Accelera)
   
 2. Octa­vian Pan­tiș (TMI)
   
 3. Las­zlo Pacso (Busi­ness Days)
   
 4. Adrian Rău­lea (Insi­ght Consulting)
   
 5. Ionuț Ciu­rea (Empower)
   
 6. Euse­biu Bur­caș
   
 7. Delia Mure­șan (Schim­bare Pozitivă)
   
 8.  (Școala Inter­națio­nală Cluj)
   
 9. Liviu Păsat (Tre­zește banii din viața ta)
   
 10. Corina Neagu
   
 11. Cris­tian China Birta (Chinezu)
   
 12. Hedi Hoka
   
 13. Codruța Nico­lescu (Busi­ness Days)
   
 14. Cris­tian Onețiu
 15. Moise Guran
 16. Anca Șer­ban (Manierart)
 17. Flo­rin Bărhălescu
 18. Marian Rujoiu (Extreme Training)
 19. Vlad Mure­șan
 20. Andrei Roșca
 21. Mădă­lina Uceanu
 22. Indrei Rațiu (Pil­kin­gton Rațiu Busi­ness School)
 23. Andy Sze­kely
 24. Mihai Stă­ne­scu
 25. Ligia Pop (Raw Gene­ra­tion, Ligia's Kitchen)
 26. Dra­goș Rouă (dragosroua.com)
 27. Cris­tina Varo
 28. Miruna Simi­nel
 29. Dra­goș Sto­ian (obiceiurilemaiestriei.ro)
 30. Vic­tor Miron (Use Together)
 31. Adela Mol­do­van (Life in Balance)
 32. Adrian Popescu (Ide­ile lui Adi)
 33. Tania Tița (Ghi­dul tutu­ror femeilor)
 34. Ariel Con­stan­ti­nof (Motivonti)
 35. Cristi Marin
 36. Marius Stan
 37. Laci Nagy (stilmasculin)
 38. Ramona Ghe­ra­sim
 39. Andrei Mutu (I love Cluj)
 40. Adrian Hădean
 41. Cristi Veet (Zorba Budha)
 42. Octa­vian Băban (Real Man)
 43. Lia Bolte
 44. Luca Dezmir (Avan­taj la start)
 45. Ioan Nicuț (Inspi­red Achievement)
 46. Răzvan Stan
 47. Adrian Soare (Suc­ces Dublu)
 48. Lorand Soa­res Szasz (Coaching4You)
 49. Ovi­diu Lazăr (Fii cu Stil)
 50. Alex Tița (Toată Viața)
 51. Alex Mol­do­van
 52. Sorin Peli­grad
 53. Mihail Mușat (Lume Bună)
 54. Iacob Ioan Adrian
 55. Călin Biriș (Zonga)
 56. Flo­rin Gro­zea (HiQ)
 57. Cris­tina Micu­lete (Arta Feminină)
 58. Călin Iepure (Toast­mas­ters Timișoara)
 59. Lucian Ghindă
 60. Sofia Frunză (Inspire Business)
 61. Raluca Moisi
 62. Radu Seu­che
 63. Cris­tian Ciu­be­rea (tophabits)
 64. Bobby Voicu
 65. Cris­tian Manafu
 66. Pri­ni­ci­pele Radu
 67. Marta Ușu­relu (Revista Biz)
 68. Cătă­lin Manea (Totul din întreg)
 69. Con­sta­tin Fer­seta (Start Evo)
 70. Anne-Marie Che­la­riu
 71. Paul Coman (Star­tup Academy)
 72. The­ona Bălan (Femeia de Succes)
 73. Dan Dra­go­mir (Com­pu­ter Blog)
 74. Cris­tian Florea
 75. Ioana Căprar (Fun­da­ția Comunitară)
 76. Marius Simion (nlpmania)
 77. Adrian Ciub­o­ta­riu
 78. Irina Gher­ghi­lescu
 79. Mihai Goțiu (voxpublica)
 80. Pera Nova­co­vici (per­so­na­li­tate alfa)
 81. Simona Hupov
 82. Miha­ela Stroe (Acta Nonverbal)
 83. Alin Ghi­ză­șan
 84. Ioana Sfâr­lea (Acțio­năm Responsabil)
 85. Michael Sha­fir
 86. Vic­tor Kapra
 87. Ale­xan­dru Israil
 88. Vlad Stan
 89. Ciprian Tran­da­fi­rescu
 90. Glo­ria Csiszer
 91. Eli­ade Rota­riu (DeKlausen)
 92. Cristi Gog
 93. Diana Moga (Pla­y­ful Learning)
 94. Miha­ela Berciu
 95. Sebas­tian Hosu (Cabana Moților)
 96. Codrin Dan Nicolau
 97. Simona Hul­ber
 98. Cătă­lin Zaharia
 99. Cris­tian Cârstoiu
 100. Car­men Todor
 101. Cris­tian Fertea
 102. Radu Băză­van
 103. Răzvan Pascu
 104. Mir­cea Enescu
 105. Bogdan George Carpov
 106. Paul Olteanu
 107. Dana Bur­ghel
 108. Andreea Elefte­riu
 109. Dana Mino­vici
 110. Gabriel Oană (Gaben)
 111. Șer­ban Gabriel Chinole
 112. Iulian Novac
 113. Lau­ren­țiu Florea
 114. Cezar Ionașcu
 115. Ale­xan­dru Drăgan
 116. Anto­nia Noël
 117. Ciprian Sole­riu
 118. Gabriel Dom­bri
 119. Cris­tian Dascălu
 120. Ciprian Stă­var
 121. Simona Culea
 122. Ovi­diu Oltean
 123. Amfi­ana Gherman
 124. Vic­tor Gavronschi
 125. Alin Gri­go­raș
 126. Ama­lia Săvinescu
 127. Vio­lette Jérémie
 128. Dan Mano­la­che
 129. Andrei Aro­neț
 130. Luci­ana Pavel
 131. Cabral Iba­cka

 Și aici lista mea se încheie. Este toată? Nu, lista poate fi con­ti­nu­ată. Iar con­ti­nu­a­rea, ei bine, o vei face tu. Scrie, te rog, un comen­ta­riu mai jos cu per­soa­nele al căror pro­fil de Face­book îți place. Ține cont totuși că:

 • tre­buie să fie români (să scrie în limba română pe Facebook),
 • să fie oameni, cu nume și pre­nume, iar nu com­pa­nii sau organizații,
 • să fie pagini de pro­fil per­so­nal, iar nu pagini de Facebook,
 • să fie activi pe Face­book la modul rezo­na­bil (adică în afară de data naș­te­rii și ora­șul să mai aibă postări),
 • even­tual să fie impli­cați în diverse pro­iecte inte­re­sante, care ar putea fi utile și altora.

Deci

 • pe cine citești de aici din listă?
 • ce alți români la al căror pro­fil de Face­book te-ai abo­nat cunoști și ar tre­bui adăugați?

Comments

 1. Dalia says

  Mi s-a parut inte­re­santa lista pana am vazut ca din ea face parte Andrei Laslau.
  Nu inte­leg de ce ar tre­bui urma­rit. Pt ca e la moda? Doar pt a face parte dintr-o turma? Nu exista un motiv logic, si daca ii urma­resti pe cativa din cei­lalti oameni din lista poti inte­lege acest lucru des­tul de clar.
  Mi-a facut sa imi pierd inte­re­sul pen­tru toata lista, ori­cum.
  Mai bine o lista mai scurta dar valo­roasa. Cali­tate in detri­men­tal can­ti­ta­tii, nu?

  Cum apre­ciezi acest comen­ta­riu? Thumb up 0 Thumb down 0

 2. says

  Buna Florin…multumesc mult …o list foarte nece­sara .…pot aduga:
  Perra Nova­co­vici
  Cris­tin Ivan

  Cum apre­ciezi acest comen­ta­riu? Thumb up 0 Thumb down 0

 3. Liliana Vasile says

  Exce­lenta idee, dom­nule Rosoga!

  Puteti citi pos­ta­rile lui Marian Stas- pro­fe­sor la Har­vard, un des­chi­za­tor de dru­muri in inva­ta­man­tul din Roma­nia. Daca vom fi mai multi, poate vom schimba ceva si la noi in tara, la nive­lul orga­ni­za­rii si struc­tu­ra­rii invatamantului.

  Cum apre­ciezi acest comen­ta­riu? Thumb up 0 Thumb down 0

 4. says

  Mul­tu­mesc mult inca o data pen­tru infor­ma­tiie pe care mi le-ati ofe­rit. Sin­cer, nu cunoas­team decat pe Pera Nova­co­vici pe care il urma­resc cu inte­res, in limita tim­pu­lui disponibil.

  Cum apre­ciezi acest comen­ta­riu? Thumb up 0 Thumb down 0