Articolele mele

Bine ai venit!

florinrosoga_229_224

Numele meu este Flo­rin Roșoga. Sunt blo­gger și autor. Scriu aici des­pre evo­lu­ție trans­for­mare per­so­nală și pro­fe­sio­nală sau antre­pre­no­riat online. Poți afla mai multe des­pre mine aici.

Poți citi toate arti­co­lele mele aici | Poți afla mai multe des­pre căr­țile și pro­du­sele mele aici

Dacă ești pen­tru prima oară aici vezi această pagină

Produsele mele

Cartea Arta Dezvoltarii Personale, de Florin Rosoga

Car­tea Arta Dezvol­tă­rii Personale

Te-ai satu­rat sa citesti sute de arti­cole de pe sute de site-uri? Folo­seste o harta care te ajuta, pas cu pas. Car­tea “Arta Dezvol­ta­rii Per­so­nale” este sin­teza sute­lor de arti­cole pe care le-am publi­cat pana acum…

Jurnalul de Evolutie Personala Transformarea

 

Jur­na­lul de Evo­lu­ție Per­so­nală Transformarea

Jur­na­lul Trans­for­ma­rea este un alt fel de jur­nal pen­tru un alt fel de oameni: oameni care vor să facă o trans­for­mare pen­tru a rescrie poves­tea vie­ții lor. Începe astăzi jur­na­lul tau de evo­lu­ție per­so­nală: Rescrie poves­tea vie­ții tale!

 

coperta_gata_cu_scuzele_01

Agenda "Gata cu Scuzele"

Poți avea rezul­tate sau scuze. Nu amân­două deo­dată. Agenda "Gata cu scu­zele!" este sis­te­mul meu de orga­ni­zare a tim­pu­lui și sta­bi­li­rea obiec­ti­ve­lor, sis­tem pe care l-am dezvol­tat în ulti­mii 10 ani. Este sis­te­mul care mi-a per­mis să cresc de la zero acest blog și toate pro­iec­tele pe care le-am creat. Acum cu expli­ca­ții detaliate.