71 Imagini Desktop Motivationale pentru Wallpaper, Coperta Facebook sau Google Plus

VOIAM MAI DEMULT SĂ SCRIU UN ARTICOL cu poze moti­va­țio­nale și ima­gini des­k­top pen­tru wall­pa­per. De data aceasta doar ima­gini fru­moase cu citate moti­va­țio­nale în limba română, care să poată fi puse pe ecran la PC, tele­fon, tabletă, ramă elec­tro­nică drept foto­gra­fii de coperta Face­book sau mai nou copertă Goo­gle Plus.

Așa că am ales o parte din ima­gi­nile moti­va­țio­nale mai vechi pe care le cre­a­sem pen­tru wall­pa­per. M-am uitat pe alte site-uri și pagini de Face­book la ima­gini pen­tru des­k­top creat de alții și am selec­tat câteva.

Imagini Desktop Wallpaper

Ca să fiu drept nu am avut foarte multe opțiuni. Multe din­tre ima­gi­nile moti­va­țio­nale de pe inter­net (cele în română) sunt de cali­tate proastă, cita­tele sunt cam slabe sau nu inspiră prea mult. Plus că le voiam nea­pă­rat în română.

Ca să creez o listă rele­vantă, am cerut acor­dul unor alți blo­ggeri sau trai­neri să pre­iau unele ima­gini des­k­top fru­moase pe care ei le cre­a­seră. Am ales ima­gini de pri­mă­vară, ima­gini din natură, ima­gini cu mașini sau diverse alte poze cu pei­saje și citate motivaționale.

Ca să vezi ori­care ima­gine click pe ea și va fi afi­șată în între­gime pe ecran. Click din nou pe ea și treci la urmă­toa­rea ima­gine sau Escape ca să ieși din gale­ria de imagini.

Ima­gini moti­va­țio­nale pen­tru Des­k­top sau coperta Facebook

 

1-17 Poze și ima­gini moti­va­țio­nale florinrosoga.ro

Prin 2011 am creat pri­mele ima­gini moti­va­țio­nale. Ulte­rior, în 2012 am creat o serie întreagă de ima­gini moti­va­țio­nale pen­tru wall­pa­per la des­k­top sau coperta de facebook.

Deși aș fi putut să adaug mai multe, m-am oprit doar la câteva din­tre ele. O listă mai lungă de ima­gini de des­k­top moti­va­țio­nale ale mele găsești în arti­co­lul 20 ima­gini moti­va­tio­nale - poze cu citate care sa te inspire sau la cate­go­ria de ima­gini moti­va­țio­nale.

stii-ca-ai-terminat-carte-buna-paul-sweeney Despre TV si carti. - Groucho Marx hraneste-ti-mintea-citeste
cel-mai-bun-job-din-lume un-copil-e-ca-un-burete Citate Robert Kiyosaki

imagini desktop

wallpaper-desktop-no-wifi-forest-connection #026 Un obiectiv fara un plan ramane o simpla dorinta
Manifest 005 - Fericirea sta in lucrurile marunte Manifest 002 Manifest 008 - Diferenta dintre cine esti si cine vrei sa fii
Manifest 011: Fauja Singh a devenit în 2011, la cei 100 de ani ai săi, cel mai în vârstă maratonist Manifest #010 Du-te cu încredere în direcția viselor tale (Thoreau) Manifest motivational #020 Nu confunda drumul cu destinatia
Wallpaper imagine desktop motivationala 04

#034 Motivational

18-23 Ima­gini des­k­top Motivonti

Moti­vonti este unul din­tre cele mai cunos­cute site-uri moti­va­țio­nale și de pro­mo­vare a dezvol­tă­rii personale.

Ariel Con­stan­ti­nof, ini­ția­to­rul  pro­iec­tu­lui, a creat mai multe ima­gini moti­va­țio­nale care pot fi folo­site ca wall­pa­per de des­k­top sau coperta de Face­book. Puți găsi mai multe mate­ri­ale cre­ate de el la motivonti.ro.

Imagini Wallpaper Motivational Motivonti.ro Imagini Wallpaper Motivational Motivonti.ro Imagini Wallpaper Motivational Motivonti
Imagini Wallpaper Motivational Motivonti Imagini Wallpaper Motivational Motivonti Imagini Wallpaper Motivational Motivonti

 

24-35 Ima­gini des­k­top și copertă Face­book de la Suc­ces Dublu

Suc­ces Dublu este un pro­iect ini­țiat de Adrian Soare și tot­o­dată unul din­tre cele mai vechi blo­guri de dezvol­tare personală.

Adrian a creat de-a lun­gul tim­pu­lui o serie de pos­tere moti­va­țio­nale, pe care le-a publi­cat pe blog (succesdublu.ro) sau pe pagina de Face­book Suc­ces Dublu.

Sunt exce­lente ca ima­gini des­k­top pen­tru wall­pa­per sau ca și foto­tgra­fie de copertă la Face­book și Goo­gle Plus.

Imagini Desktop Wallpaper: Poze cu citate Succesdublu.ro Imagini Desktop Wallpaper: Poze cu citate Succesdublu.ro Imagini Desktop Wallpaper: Poze cu citate Succesdublu.ro
Imagini Desktop Wallpaper: Poze cu citate Succesdublu.ro Imagini Desktop Wallpaper: Poze cu citate Succesdublu.ro Imagini Desktop Wallpaper: Poze cu citate Succesdublu.ro
Imagini Desktop Wallpaper: Poze cu citate Succesdublu.ro Imagini Desktop Wallpaper: Poze cu citate Succesdublu.ro Imagini Desktop Wallpaper: Poze cu citate Succesdublu.ro
Imagini Desktop Wallpaper: Poze cu citate Succesdublu.ro Imagini Desktop Wallpaper: Poze cu citate Succesdublu.ro Imagini Desktop Wallpaper: Poze cu citate Succesdublu.ro

36-41 Lorand Soa­res Szasz, Coaching4You

Lorand este unul din­tre cei mai apre­ciați busi­ness trai­neri și coach-i români. Pe pagina sa de Face­book a pos­tat de mai multe ori ima­gini des­k­top moti­va­țio­nale cu care ne inspiră (pagina este inclusă în lista pagi­ni­lor de Face­book care pro­mo­vează dezvol­ta­rea per­so­nală și self-help).

Mai multe des­pre el pe pagina sa de Face­book aici.

Poze si imagini desktop wallpapers motivationale Lorand SoaresSzasz Poze si imagini desktop wallpapers motivationale Lorand SoaresSzasz Poze si imagini desktop wallpapers motivationale Lorand SoaresSzasz
Poze si imagini desktop wallpapers motivationale Lorand SoaresSzasz Poze si imagini desktop wallpapers motivationale Lorand SoaresSzasz Poze si imagini desktop wallpapers motivationale Lorand SoaresSzasz

 

42-50 Bogdan Comă­ne­scu, Accelera

Bogdan Comă­ne­scu este unul din­tre cei mai apre­ciați trai­neri din Româ­nia. Acti­vează în cadrul com­pa­niei Acce­lera și îl poți urmări pe pro­fi­lul său de Face­book. Iată câteva ima­gini moti­va­țio­nale care pot fi puse pe des­k­top sau copertă.

Imagini poze desktop wallpapers Bogdan Comanescu Accelera Imagini poze desktop wallpapers Bogdan Comanescu Accelera Imagini poze desktop wallpapers Bogdan Comanescu Accelera
Imagini poze desktop wallpapers Bogdan Comanescu Accelera Imagini poze desktop wallpapers Bogdan Comanescu Accelera Imagini poze desktop wallpapers Bogdan Comanescu Accelera
Imagini poze desktop wallpapers Bogdan Comanescu Accelera Imagini poze desktop wallpapers Bogdan Comanescu Accelera Imagini poze desktop wallpapers Bogdan Comanescu Accelera

 

51-56 Marius Simion, Nlp Mania

Și câteva ima­gini moti­va­țio­nale pre­lu­ate de la un Marius Simion fon­da­tor NLP Mania. Marius a por­nit site-ul nlp­ma­nia, con­cen­trat pe NLP (pro­gra­mare neuro-lingvistică) și dezvol­tare personală.

A creat și el mai multe ima­gini care se potri­vesc pen­tru un des­k­top moti­va­țio­nal sau copertă la pro­fi­lul de Face­book / Google +.

wallpapers poze imagini desktop nlp mania wallpapers poze imagini desktop nlp mania wallpapers poze imagini desktop nlp mania
wallpapers poze imagini desktop nlp mania wallpapers poze imagini desktop nlp mania wallpapers poze imagini desktop nlp mania

 

57-65 Poze cu citate Obi­ce­iu­rile Măiestriei

Obi­ce­iu­rile Măies­triei este un site de dezvol­tare per­so­nală și moti­va­țio­nal, ges­tio­nat de către Dra­goș Sto­ian. Dra­goș sus­ține training-uri de dezvol­tare per­so­nală și a creat mai multe poze cu citate și ima­gini moti­va­țio­nale pen­tru des­k­top. Pe care le-a publi­cat la el pe site.

O parte din ele pot fi folo­site foarte bine și drept copertă de Facebook.

Wallpaper Imagini ObiceiurileMaiestriei.ro Wallpaper Imagine pentru Desktop ObiceiurileMaiestriei.ro Wallpaper Imagine pentru Desktop ObiceiurileMaiestriei.ro
Wallpaper Imagine pentru Desktop ObiceiurileMaiestriei.ro Wallpaper Imagine pentru Desktop ObiceiurileMaiestriei.ro Wallpaper Imagine pentru Desktop ObiceiurileMaiestriei.ro
Wallpaper Imagine pentru Desktop ObiceiurileMaiestriei.ro Wallpaper Imagini Desktop ObiceiurileMaiestriei.ro Wallpaper Imagini Desktop ObiceiurileMaiestriei.ro

66-71 Ima­gini moti­va­țio­nale Cristi Stefan

Cristi Ște­fan ges­tio­nează blo­gul crististefan.com. A creat și o serie de ima­gini fru­moase inspi­ra­țio­nale. Am ales din­tre ele pe aces­tea de mai jos:

imagini poze wallpaper crististefan.ro imagini poze wallpaper crististefan.ro imagini poze wallpaper crististefan.ro
imagini poze wallpaper crististefan.ro imagini poze wallpaper crististefan.ro imagini poze wallpaper crististefan.ro

Dis­po­zi­tive elec­tro­nice pen­tru afi­șat ima­gini motivaționale

Pe lângă cla­si­cul ecran de cal­cu­la­tor ima­gi­nile pot arăta excep­țio­nal pe ecra­nul unor dis­po­zi­tive cum ar fi table­tele sau ramele elec­tro­nice. Cele mai popu­lare ast­fel de apa­rate sunt:

Sper ca în aceste gale­rii să găsești poze sau ima­gini care să-ți ofere inspi­ra­ție zil­nică. Dacă mai știi alte ima­gini des­k­top pen­tru wall­pa­per sau coperta de Face­book, lasă mai jos un comen­ta­riu cu un link înspre ele.

Comments

 1. ionut rosca says

  Salut numele meu e ionut eu as avea cateva intre­bari per­so­nale des­pre blo­guri daca esti dis­pus sa vor­bim ma poti cauta pe goo­gle+ sau poti sa cauti pe blo­gul meu uniou.blogspot.com si vei gasi pto­fi­lul meu as dori sa men­tio­nez cand vei intra in blo­gul meu vreau sa te uiti cu aten­tie si sa imi spui ce gre­seli am facut Mul­tu­mesc de coo­o­pe­rare si sper ca ne auzim cat de curand ms

  Cum apre­ciezi acest comen­ta­riu? Thumb up 0 Thumb down 0

 2. says

  Mul­tu­mim pen­tru ca oferi celor din jurul tau bucu­rii des­prinse din fru­mu­se­tea sufle­tu­lui tau. C
  armen

  Cum apre­ciezi acest comen­ta­riu? Thumb up 0 Thumb down 0

 3. says

  Acum nu mai avem nici o scuza sa fim demo­ti­vati… ce ne-ai facut, Florin? :)

  Cu pri­e­te­nie,
  Elena.

  Cum apre­ciezi acest comen­ta­riu? Thumb up 1 Thumb down 0

Incepe o discutie:

Îți mulțumesc pentru că ai decis să lași un comentariu pe blog. Toate comentariile sunt moderate conform cu politica de comentarii. Am rugămintea să NU folosești cuvinte cheie în nume, oricum nu va exista nici un link. Îmi doresc să avem aici doar o conversație plăcută și personală.